Akredytowane laboratorium wzorcujące Mitutoyo Polska

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Mitutoyo Polska Sp. z o.o. zostało laboratorium wzorcującym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AP 197 w zakresie:
•    Współrzędnościowych maszyn pomiarowych CNC marki Mitutoyo wyposażonych w głowice stykowe zgodnie z normą PN-EN ISO 10360-2:2010,
•    Głowice pomiarowe stykowe skanujące zgodnie z normą PN-EN ISO 10360-4:2002,
•    Głowice pomiarowe stykowe impulsowe zgodnie z normą PN-EN ISO 10360-5:2010.

Uzyskanie akredytacji jest obiektywnym dowodem na to, że nasza organizacja działa zgodnie z najlepszą praktyką.

Jakie korzyści niesie wzorcowanie urządzeń pomiarowych przez laboratorium akredytowane:
•    podnosi wiarygodność wyników pomiarowych,
•    wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług ,
•    przyczynia się do likwidacji barier w handlu poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności wyrobów,
•    jest szczególnie ważna w przypadku kontaktów handlowych z branżami takimi jak: samochodowa, lotnicza, medyczna, elektroniczna i wielu innych.

Certyfikat akredytacji
Zakres akredytacji

Zapytania dotyczące wzorcowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych prosimy kierować na adres mailowy laboratorium@mitutoyo.pl.

W przyszłości firma będzie poszerzać zakres akredytacji o kolejne obszary urządzeń ze swojej oferty, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.